4 opties voor ouders om hun kinderen een vliegende start te bezorgen bij de aankoop van hun eerste woning

4 opties voor ouders om hun kinderen een vliegende start te bezorgen bij de aankoop van hun eerste woning

Je woningzoekende kind kan een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Dat geef je met plezier. Maar welke mogelijkheden heb je als ouder om jouw kind een vliegende start te geven op de woningmarkt?

Vaak wordt gedacht dat ouders tonnen nodig hebben om financiële hulp aan hun kinderen te kunnen bieden — in de vorm van spaargeld óf overwaarde. Maar er zijn meer mogelijkheden. En daarvoor hoef je zeker geen tonnen te bezitten.

In dit whitepaper bespreken we vier opties!

1. Meetekenen: het verschil maken met een handtekening

Bij diverse geldverstrekkers kun je als ouder meetekenen op de hypotheek van je kind. Wanneer je dit doet, kan jouw kind tot maximaal 30% méér financieren. Het uitgangspunt is wel dat het kind aan het begin van zijn of haar carrière staat. Daarnaast is de verwachting dat het inkomen dusdanig stijgt dat het kind de lening op den duur zelf kan dragen.

Deze constructie biedt een aanzienlijk voordeel: zij is redelijk eenvoudig te realiseren. Je hebt geen liquide middelen nodig om je kind te helpen. Heb je zelf een prima inkomen of een zeer lage hypotheek, dan is dit een goede manier om je kind aan een woning te helpen.

2. Schenken: een gift voor de volgende generatie

De verhoogde vrijstelling voor een eigen woning is op 1 januari 2023 vervallen. Maar als ouder kun je nog steeds een schenking doen.

In 2023 mag je gebruikmaken van een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947,-. Dit is mogelijk totdat het kind 40 jaar wordt. Ook kun je een schenking doen binnen de jaarlijkse vrijstelling van € 6.035,-. Wil je méér schenken, dan is een andere optie om alvast vermogen over te dragen. Over de eerste € 138.641,- draag je 10% belasting af. Dat klinkt misschien als een behoorlijk percentage. Maar als je de schenking op deze manier — bij leven — doet, voorkom je mogelijk dat een deel van de nalatenschap na overlijden belast wordt tegen 20%.

Stel, het totale vermogen bedraagt € 260.000,- (bijv. een hypotheek­vrije woning). Als het kind dit erft nadat je komt te overlijden, ziet het plaatje er grofweg als volgt uit: de eerste € 130.000 wordt belast tegen 10%, terwijl het kind over de resterende € 130.00 20% belasting betaalt. Totaal € 39.000 belasting.

Schenk je nú € 130.000,- aan je kind voor een eerste woning, dan is het belastingpercentage 10%. Na je overlijden erft je kind de overige € 130.000,-, die dan óók belast wordt tegen 10%. Totaal € 26.000 belasting.

3. Hypotheek verstrekken: ouders als ‘bank’

Heb je voldoende geld op de rekening staan om op significante wijze te helpen bij het kopen van een eerste woning? Dan kun je zelf als ‘bank’ fungeren.

Er zijn verschillende varianten mogelijk. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de bank een deel van de hypotheek te laten verstrekken. Een andere optie is om de volledige hypotheek aan je kind te verstrekken, zodat je een factor als inkomen van de voorwaardenlijst kunt schrappen. Er komt geen bank aan te pas, dus niemand hoeft te controleren of het kind het geld kan betalen.

Het grote voordeel van deze constructie is dat je kind makkelijker een hypotheek kan krijgen. Als ouder genereer je bovendien een hoger rendement dan bij een spaarrente.

4. Overwaarde opnemen en doorlenen: meer slagkracht voor jouw kind

Heb je jouw vermogen niet vrij op een bankrekening staan, omdat het in het huidige huis zit? Dan kun je de hypotheek verhogen en het vrijgekomen bedrag gebruiken om een hypotheek te verstrekken aan jouw kind (volgens de regeling die we hierboven beschrijven onder optie 3).

Hierbij neem je je eigen overwaarde op tegen de marktrente, zodat je het kind kunt helpen bij het kopen van een eerste woning. Uiteraard dien je voor deze constructie een goed inkomen te hebben en moet de overwaarde toereikend zijn. Een woning ligt zo eerder binnen handbereik (mits deze voldoet aan de voorwaarden van de bank).

Help jouw kind met creativiteit en gezond verstand

Kortom, er zijn diverse goede opties om je kind te helpen bij het kopen van een eerste huis. Met een beetje creativiteit en een flinke dosis gezond verstand kom je een heel eind. Tevens kan een combinatie van de verschillende mogelijkheden een oplossing zijn.

Wat vooral belangrijk is, is om de mogelijkheden op een rij te zetten. Kun je hier wel wat professioneel advies bij gebruiken? Neem gerust contact op met een van de makelaars voor meer informatie.