2021: Hét jaar van Jaagpad

Zoals u wellicht in de lokale media vernomen heeft of zelf buiten heeft gezien; de voorbereidende werkzaamheden aan het project Jaagpad zijn recent gestart. In tegenstelling tot wat in diverse media vermeld is, is dit nog niet de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden. Het betreft hier de voorbereidende werkzaamheden om in 2021 daadwerkelijk te kunnen starten.
 
Hiermee wordt in 2021 een nieuwe mijlpaal bereikt voor Jaagpad; de start van de bouw van 411 appartementen.
 
Naast de benodigde inrichting van het terrein zal de start van de bouw bestaan uit het aanbrengen van de benodigde damwanden, heipalen en overige constructieve zaken. Dit om hierna met de te realiseren (half) verdiepte parkeerverdiepingen van in totaal ruim 560 parkeerplaatsen te starten. Deze werkzaamheden zullen circa 1 a 1 ½ jaar in beslag gaan nemen alvorens u de start van de appartementen zult kunnen zien.